0(224) 888 16 16

Madde 1- Taraflar:

KİRACI / İŞLETEN :

MYGBİT BİLİŞİM HİZMETLERİ İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ADRESİ :

Üçevler Mah. 70 (220) Sokak No 1/22 Nilüfer / BURSA

KİRAYA / İŞLETMEYE VEREN :

 

ADRESİ :

 

Madde 2- Konu:

İş bu sözleşmenin konusu, mülkiyeti kiraya verene ait olan ... adet bilgisayarın yirmi dört (24) ay süreyle kiracı işletene, veri madenciliği sektöründe işletmek ve kullanmak amacıyla aşağıda belirtilen bedel karşılığında verilmesidir.

Madde 3- Tarafların Yükümlülükleri:

  • Kiraya / işletmeye veren, sözleşme konusu … adet aşağıda özellikleri belirtilen bilgisayarı kiracı / işletene teslim edecektir. Kiraya / işletmeye veren sözleşme süresi bitmeden önce bilgisayarları geri almak isterse, sözleşme süresinin bitimine kalan her bir ay için kazancın %34 tutarında cezai şart bedelini firmaya ödeyecektir.
  • Kiracı / işleten, sözleşme konusu bilgisayarları her türlü dikkat ve özeni göstererek kullanacak, kesinlikle üçüncü kişilere kullandırmayacak ve devretmeyecek, uygun koşullarda ve verimli çalışmasını ve bilişim sisteminde kesintisiz olarak çalışarak, yukarıda belirtilen adresinde bulundurarak veri madenciliği faaliyeti yürütmesini sağlayacaktır..
  • Sözleşme süresince, nakliye maliyetleri, gümrük vergileri, kdv, ekipman maliyeti, sistemin kurulumu, bakım ,ekipman değişimi ,elektrik ve bunun gibi maliyetler kiralayan tarafından karşılanır. Sözleşme bitiminde makinelerin aşırı performans düşüklüğü istenilen üretimi karşılayamaması, sık gerçekleşen arızalanma ve üretim yapılamamasından dolayı kullanım dışı kalan makineler çöpe ayrılır ve yatırımcılar ile 2 yıllık sözleşme yenilenir.

Madde 4

İşletme – Kiralama faaliyetinde kullanılacak bilgisayarlar kiralayan / işletene eksiksiz teslim edildiği tarih itibariyle işletmeye alınmış sayılır. Teslim tarihi itibariyle 35 gün sonra kiraya / işletmeye veren adına açılmış olan poloniex hesaplarına Ethereum değeri üzerinden ilk ödeme yapılır. Üretilen Ethereum bedelinin %66 yatırımcıya %34 firmaya kalacak şekilde ödemeler poloniex wallet hesaplarına ödenir. Hesap kesimleri her ayın 30 u itibariyle kesilip,bir sonraki ayın 1 ila 5 arasında hesaplara yansıtılacaktır

Üretilen veri madeninin coin değerine çevrilmesi ile elde edilen – dolar kurundaki artış ve azalış değerleri de hesaplara yansıtılacaktır.

Madde 5- Arıza ve serviste geçen süreler :

İşleten / Kiralayan tarafından işletilen bilgisayarlarda meydana gelebilecek beklenmeyen ve öngörülemeyen donanım arızaları sebebiyle, donanım parçalarının serviste ve garanti süresince geçen süreler nedeniyle cihazların çalışmaması ve oluşan kayıplardan İşleten / Kiralayan sorumlu tutulamaz. Ancak İşleten / Kiraya veren meydana gelen arızaları gecikmeksizin karşı tarafa bildirmek ve servis fişlerini istenildiğinde ibraz etmekle yükümlüdür.

Madde 6- Uyuşmazlıklarda Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri:

İş bu sözleşmeden doğması muhtemel uyuşmazlıklar için Bursa mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.

İş bu sözleşme, …/…/…. tarihinde …. de iki nüsha olarak imzalanmış ve birer nüshası taraflara verilmiştir.

 

TAVSİYELER

Cüzdanlara coin cinsinden ve minumum alt sınır konularak üstüne elde edilen kazançlardan % lik prim olarak öngörülecek.

Kiraya veren işletenler en çok 10 makine ile sınırlı tutulmalı.